top of page

Sürdürülebilirlik

Stratejimiz;

Dünya nüfusunun sürekli artmasının yanı sıra, mevcut üretim ve tüketim ilişkilerinin doğal kaynaklarımızı tehlikeye attığının bilincindeyiz. Yaşadığımız Dünya'nın çocuklarımızın mirası olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda, üretimden tüketime kadar her yaşamsal sürecin gelecek nesillerin ihtiyaçları ve Dünya'ya karşı sorumluluklarımız doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini savunuyoruz.

Bu konuda ofis tasarımı ve kullanımı ile ilgili kararlarımızda sürdürülebilirlik standartlarına uyuma özen gösteriyoruz. Çevre kaygıları nedeniyle başta kağıt ve deri olmak üzere gereksiz hammadde ve dijital malzeme kullanmaktan kaçınıyoruz.
Tesislerimizde enerji tasarruflu makineleri tercih ediyoruz. “Tasarrufu” üretim stratejimizin merkezi olarak görüyor ve tüm üretim sürecimizi bu ilke etrafında şekillendiriyoruz.

Ayrıca WEDERI olarak tasarımlarımızda geri dönüşüm ürünleri kullanmaya ve moda sektöründe iş ortaklarımızı geri dönüşüm ürünlerine yönlendirmeye çalışıyoruz.

bottom of page